Az annakidején jól elvégzett iskolák, a napi rutin és a nagyobb munkaszervezet (több jogász együttes munkája, feladat megosztás) biztosítja a szakmai színvonalat. Ugyanakkor az Ügyfél színvonalas és eredményes kiszolgálása nem kis mértékben egy olyan hozzáállás kérdése is, ami szerintünk három dologból származik.

Az ügyvéd kötelességtudata.
Az ügyvédi hivatás a határidők állandó betartását, és az adott ügyre történő maximális odafigyelést jelenti.  Nem lehet csak „rutinból” kényelmesen dolgozni, mert minden ügyfél és minden feladat egyedi.  Lehetséges, hogy az Ügyfél pillanatnyilag elégedett lenne akkor is, ha a perében most nem írnánk beadványt, vagy akkor is, ha az adásvételi szerződése egy – két olyan dologra nem térne ki, ami neki eszébe sem jutott.  De pont azért fordult ügyvédhez, hogy ezeket a feladatokat átvegyék tőle, felismerjék, hogy mi a fontos neki, és megtegyék amit kell.

Az Ügyfél tisztelete.
Véget ért az a világ, vagy talán soha nem is volt, ahol az ügyvéd „hatóságként” viselkedhetett egyes Ügyfeleivel.  De az Ügyfél tisztelete természetesen nemcsak formaságokban nyilvánul meg.  A lényeg, hogy a problémájával, a megoldandó feladatával azonosuljunk.  Hogy tényleg zavarjon minket, ha nincs elintézve, és rendkívül zavarjon, ha rosszul, vagy nem időben lenne valami elintézve.

Az ügyvédi titok.
Az ügyvédi titok megtartása nem valamiféle elvont, ritkán megnyilvánuló követelmény, nemcsak azt jelenti, hogy pl, hatóság előtt az ügyvéd nem fedi fel az Ügyféltől megkapott bizalmas információkat.  Hanem a munka állandó szervező elve.  Az ügyvédi titok feltétlen megtartása jeleneti azt a bizalmat, ami az Ügyfél – ügyvéd kapcsolat lényege. Az ügyvédi munka akkor hatékony, ha az ügyvéd megismerheti az ügy valamennyi, (nem publikus) összefüggését, az Ügyfél céljait, szándékait.  Az Ügyfél pedig néhány esetben ezt csak akkor fogja teljes egészében feltárni, ha feltétel nélkül megbízhat az ügyvédjében.

Scroll to Top