Szakterületünket az élet alakította ki: ilyen típusú megbízásokkal kerestek mindig is.

Irodánk számos céget képvisel állandó megbízások alapján.  Ilyen kor az Ügyvédi Iroda egy kicsit „együtt él” a céggel.  Minden jogi vonatkozású ügyében rendelkezésre állunk.  Az „állandó megbízó” cégek kicsik ahhoz, hogy értelme lenne a részükről munkaviszonyos jogászt alkalmazniuk, viszont már igénylik azt a kiszolgálást, ami az ügyvéddel történő gyakoribb és gördülékeny kapcsolatot feltételezi, és nem korlátozódik egy előre meghatározott ügy ellátására.  Perek mellett -sőt azokat megelőzendő- a cégvezetés állandó segítségére vagyunk minden olyan ügyben, ahol a jól vagy rosszul meghozott döntésnek, a kialakítandó szerződésnek jogi következményei lehetnek.  Az állandó megbízó cég vezetése részére minden ügyet ellátunk, ide értve a nagy horderejűeket is, de azokat is, amivel külön nem fordultak volna ügyvédhez.

Eseti (adott ügyre vonatkozó) megbízást szívesen vállalunk magánszemélyektől.  Ezek: ingatlanra vonatkozó és sok egyéb szerződés szerkesztése, követelések érvényesítése vagy a követelés elleni védekezés, vagyoni vonatkozású perek, ide értve a házassági vagyonjogi pereket.

Eseti (adott ügyre vonatkozó) megbízást szívesen vállalunk vagyoni vonatkozású ügyen cégektől.  Ezek a cég alapítások és változás bejegyzések Cégbíróság előtt, követelések érvényesítése vagy a követelés elleni védekezés, felszámolási ügyek, perek.

Büntető ügyekben : adó és költségvetési kapcsolatokból származó, vagy a cég vezető tisztségviselőjét terhelő kötelezettségek megszegésének gyanúja alapján indított büntető eljárásokban védelem.

Ami nincs az irodánkban: családjogi ügyek, (kivéve a házassági bontópert) gyermek elhelyezési, gyámhatósági ügyek, kis pertárgy értékű ügyek -kivéve az állandó megbízó cégeknél felmerült feladatok megoldását.

Nem vállalunk el olyan ügyeket -függetlenül a megbízási díjtól- ahol a siker esélye nincs meg.
A jogászok egyik szállóigéje szerint: „az ügy első bírája az ügyvéd.” Ezt komolyan vesszük.  Még a nevem is erre „kötelez”: Dr. Bíró Róbert. Nem szeretnénk csalódó ügyfeleket, még akkor sem, ha a csalódás előtt szívesen megbízást adnának vagy fizetnének…  Ez a visszatérő és stabil ügyfél kapcsolat záloga.

Scroll to Top